søndag 25. februar 2018

Jeg vet at jeg er frelst


Vi vet at hver den som er født av Gud, synder ikke. Men den som er født av Gud, vokter seg selv, og den onde rører ham ikke. 1. Joh 5:13

Menneskenaturen er svak og vi har lett for å blande sammen frelsen med egne gjerninger og følelser.  Vi ønsker å tilfredsstille Gud med våre liv, og det kan være positivt, men det har ingen ting å si i spørsmålet om du er frelst eller ikke.  Her i vers 13 får vi med oss bakgrunnen for at Johannes skriver det han gjør.  Han vil at vi skal vite at vi er frelst.  Noen sier at det kan vi jo ikke vite før vi er fremme ved livets slutt, eller ved den store hvite tronen.  Men Bibelen er tydelig: Du kan vite at du er frelst.  Ja, faktisk så er det grunnen til at du har fått 1. Johannes brev.  ”Dette har jeg skrevet for at du skal vite …” Jesus Kristus gir sitt evige liv til enhver som tar imot Ham i tro, og gjør Han til sin Herre og Frelser.  Er det ikke fantastisk?  I går så vi på at det er hva Jesus har gjort som er avgjørende for frelsen, ikke hva jeg har gjort.  Vi så at ingen ting kan skille oss fra Kristi kjærlighet.  I dag ser vi at det er fullt mulig for deg å vite at du er frelst, at du hører Herren til og har det evige livet i deg.  Spørsmålet er egentlig bare om du har tatt imot troen på Jesus Kristus.  Troen på Hans navn handler om å tro på det Han er.  Navnet er et uttrykk for personligheten.  Hvordan kan jeg vite hvordan Han er?  Jo, ved å vende blikket mot Hans ord – Bibelen.  Der åpenbarer Han seg for oss som den Han er.  Ved å ta imot Bibelens Jesus, kan du vite at du har evig liv og er frelst.  Takk og lov.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar