torsdag 8. februar 2018

Syndsbekjennelse


Hvis vi bekjenner våre synder, er Han trofast og rettferdig, så Han tilgir oss syndene og renser oss fra all urettferdighet. 1. Joh 1:9

Er det ikke fantastisk at i Jesus Kristus så har vi det beste rensemiddel som finnes, det som renser den skitt som ingen andre kan fjerne – synd og urettferdighet.  Det er vel ikke en eneste sannhet som det i dag ikke stilles spørsmål ved.  Det er selvfølgelig en som ikke vil at vi skal få våre synder tilgitt og våre liv renset.  Også noen kristne har lyttet til den stemmen.  De sier at det ikke er nødvendig å bekjenne vår synd, for Jesus har allerede tatt den.  Det er riktig at Jesus allerede har tatt vår synd, det skjedde på korset.  Frelsen skjedde også på korset.  Men for å oppleve frelsen, og for å bli tilgitt og renset, må vi komme til Herren å be Han gripe inn i våre liv.  Vi må erkjenne at vi har behov for å bli renset.  Det er her syndsbekjennelsen kommer inn.  Når vi ikke bekjenner våre synder, så er det et bevis på at vi ikke har sett hvor skadelig dette er for våre liv.  Vi har ikke sett alvoret.  Når det går opp for oss hva synden gjør med oss, da blir syndsbekjennelsen ikke bare nødvendig, men også naturlig.  Vi ønsker å legge det fram for Herren for at han skal løse oss fra synden og rense oss fra all urettferdighet.  Det har vi Hans løfte på at Han vil gjøre.  Når vi bekjenner syndene, er Han trofast.   

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar