onsdag 21. februar 2018

Hold ikke noe tilbake


Tal alle de ordene Jeg befaler deg å tale til dem. Hold ikke tilbake et eneste ord! Jer 26:2

”Jeg tror ikke på å skremme folk til himmelen”. Utsagnet kom i en samtale om det å forkynne at det er to veier ut av dette livet.  Jeg er enig i dette, men jeg tror samtidig at det er riktig å forkynne hele sannheten.  En forkynner sa en gang: ”Når en del-sannhet forkynnes som en hel-sannhet, blir det en u-sannhet.” 

Hva ville du sagt hvis du oppdaget at legen holdt tilbake informasjon om din sykdom fordi han var bekymret for at det ville skremme deg til å ta den rette behandlingen?  Det ville vært en usedvanlig dårlig lege.  Sannheten er ikke alltid behagelig, men den er sann og den kan lede oss til å ta de rette avgjørelser. Det er aldri hyggelig for en lege å bringe dårlige meldinger.  Men av og til er det nødvendig. 

Når vi holder noe tilbake, så er ikke det en god handling mot andre mennesker, men det er mer behagelig for oss.  Å holde noe tilbake gjør oss til dårlige Herrens tjenere.  Kanskje det også fratar noen muligheten til omvendelse og frelse?    

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar