søndag 11. februar 2018

Menneskefrykt


Om kvelden samme dag, den første dagen i uken, var dørene lukket der disiplene var samlet. Det var fordi de fryktet for jødene. Da kom Jesus og stod midt iblant dem og sier til dem: "Fred være med dere!" Joh 20:19

Disiplene var urolige og redde.  Å se forandringen som skjer hos Jesu disipler er interessant.  Av frykt for mennesker, stengte de seg inne og var redde for å stå fram med vitnesbyrdet om Jesus.  Senere i Det Nye Testamentet leser vi om de samme disiplene, som til tross for både forfølgelse og trusler om dødsstraff, forkynner frimodig budskapet om frelsen i Jesus Kristus.  I mellomtiden hadde de både blitt møtt av Guds fred og av Guds Ånd.  Vi kan også rammes og lammes av menneskefrykt.  Da er det viktig at du tillater Jesus å komme til deg med ordene; ”Fred være med deg!”  Hans fred gjør noe med vår menneskefrykt.  Det er ord som løser og frigjør.  Men vi trenger også den kraft som Guds Ånd gir oss.  Disiplene fikk den kraft som istandsatte dem til å være vitner om Ham like til jordens ender.  Den samme ånd og kraft tok bolig i deg og meg ved frelsen.  Det er viktig for deg å se at du allerede har det du trenger.  Guds Ånd bor i deg og Jesu Kristi fred hviler over deg.  Hva er det da å frykte?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar