tirsdag 6. februar 2018

Lær meg din vei


Derfor ber jeg nå, om jeg har funnet nåde for Dine øyne, at Du lærer meg Din vei, så jeg kan kjenne Deg, og for at jeg kan finne nåde for Dine øyne. 2. Mos 33:13

Du har kanskje selv bedt denne bønnen?  Moses ber om både nåde, om å lære Guds vei og om å lære Herren å kjenne.  Vi formulerer oss kanskje på en annen måte, men innholdet er det samme.  Alle som har opplevd Jesus Kristus kjenner på lengselen i sine hjerter etter å lære Herren bedre å kjenne.  Vi ønsker å se mer av Hans storhet og nåde.  Vi vet at vi bare har sett bruddstykker.  Gud er så uendelig mye større enn våre tanker.  Ingen mennesker sitter med all kunnskap om Gud, og vi kommer heller ikke til å gjøre det noen gang, kanskje ikke i evigheten heller.  Men vi kan se mer enn vi har sett og erfare mer enn vi har erfart.  Den eneste måten du kan se mer av Han er ved å gå Hans vei.  Derfor ber vi også Han om å lære oss å vise oss den vei Han vil at vi skal gå.  Hans vei er alltid den beste for oss.  Salme 23 forteller at Han leder oss til grønne enger og hvilens vann.  Veien dit er kanskje ikke den letteste.  Noen ganger er Guds vei litt kronglete, og vi forstår ikke alltid hvorfor Herren ledet oss denne veien.  Men når vi kommer fram vil vi se hvorfor, og takke Herren for Hans ledelse og Hans vei.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar