fredag 16. februar 2018

Listige knep


Ta på dere Guds fulle rustning, så dere kan være i stand til å stå imot djevelens listige knep. Ef 6:11

Bibelen viser oss igjen og igjen at vi må regne med motstand, fristelser og vanskeligheter.  Ikke bare de vanskeligheter livet generelt møter oss med, men også vanskeligheter som den onde har lagt foran oss for å hindre oss i å gjøre Guds vilje.  Satan, som betyr motstander, var en av Guds mektige engler.  Men han falt og ble Guds motstander (se Jes 14 og Esek 28).  Den beste måten han kan stå Gud i mot og såre Herren, er ved å angripe oss mennesker.  Bibelen beskriver mennesket som det ypperste Gud har skapt.  Gud er så glad i oss mennesker at Han også var villig til å gi sitt liv for oss.  Når djevelen kan klare å lure oss med sine listige knep, da sårer dette Den Allmektige Gud, som er så glad i hvert eneste menneske.  Slik pågår det en kamp om alle menneskers liv.  Guds motstander forsøker først å hindre at noen blir frelst, og om de likevel blir frelst, så vil han hindre dem i å leve ut Guds plan og vilje.  Han vil forsøke å stoppe deres vitnesbyrd, så ikke andre også blir frelst.  Men Gud gir kraft og styrke til enhver som søker Ham.  Guds fulle rustning handler om den beskyttelse som Han gir oss, slik at vi kan bli stående etter å ha overvunnet det onde.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar