torsdag 15. februar 2018

Hvor klok var Gamaliel?


Og nå sier jeg dere: Hold dere unna disse menneskene og la dem være i fred. For om denne planen eller dette verket er av mennesker, vil det bli til intet. Men hvis det er av Gud, kan dere ikke tilintetgjøre det. Se til at dere ikke må bli funnet å være i strid mot Gud." Ap.gj. 5:38-39

Gamaliels råd ovenfor har gått for å være et klokt råd, og mange kristne har sitert dette i møte med ulike strømninger som har kommet i kristenheten.  Det er sikkert mye sant i det, men er det slik at det som består gjennom tiår eller århundrer er av Gud?  Hvis dette skal være målestokken på hva som er av Gud, må vi revurdere vårt forhold til mange religiøse bevegelser som har både blitt stående og vokst gjennom århundrene. Gamaliels råd ble redningen for Peter og Johannes, men var det egentlig så klokt?  For vi har en målestokk som alt skal måles opp mot, og det er ikke om læren, forkynnelsen eller bevegelsen blir stående gjennom tidene.  Målestokken er Guds ord.  Alt skal prøves mot Bibelen.  Derfor avviser vi religiøse bevegelser som har blitt stående gjennom lange tider, og som er i vekst, for eksempel Mormonerne og Jehovas Vitner.  Et annet eksempel er Islam.  Ingen av disse har en lære som er forenlig med Guds ord, derfor må vi avvise dem, selv om de kan vise til en lang historie med vekst.  Slik må vi også gjøre med strømninger som kommer over oss.  Stemmer det med Guds ord, tar vi det til oss.  Stemmer det ikke med Guds ord, avviser vi det.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar