tirsdag 20. februar 2018

Spiritisme


Da sa Saul til tjenerne sine: "Finn meg en kvinne som kan mane fram døde, så vil jeg gå til henne og spørre henne." Tjenerne hans sa til ham: "Det er en kvinne i En-Dor. Hun kan mane fram døde." 1. Sam 28:7

Sauls forfall og frafall som konge og leder når et bunnivå da han mot Herrens tydelige advarsler oppsøker spiritister og åndemanere.  Dette var mennesker Herren hadde bedt ham om å utrydde av folket.  En befaling Saul hadde tatt på alvor.  Det var ikke bare forbudt av Herren, men også av kong Saul å drive med denne virksomheten.  Likevel oppsøkte Saul åndemaneren i En-Dor.  Bibelen lærer oss at spiritisme og åndemaning er av det onde.  Herren vil ikke ha dette blant oss.  Dette er dessverre en nødvendig formaning også i vår tid.  Det ene TV-programmet etter det andre ruller over skjermene.  Åndemanere har budskap til fortvilte etterlatte når deres kjære har gått bort. De blir brukt i forsøk på oppklaring av kriminalsaker og i diverse show og underholdningsprogrammer.  Herren advarer mot dette.  Bli for all del ikke delaktig i denne virksomheten fra avgrunnen.

Vi har ikke vunnet seier over den onde før vi har fullført løpet og bevart troen.  Kampen mot fristelsene og det onde følger oss, men Sauls fall skjedde lenge før han møtte åndemaneren.  Den skjedde da stolthet overtok ydmykhetens plass i hjertet.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar