fredag 9. februar 2018

Jesu kropp


For slik som legemet er ett og har mange lemmer, men alle de mange lemmene på det ene legemet er ett legeme, slik er det også med Kristus. For i én Ånd ble vi alle døpt inn i ett legeme - enten vi er jøder eller grekere, enten vi er slaver eller frie -, og vi har alle fått én Ånd å drikke. For legemet er da ikke bare ett lem, men mange. Hvis foten skulle si: "Fordi jeg ikke er hånd, er jeg ikke en del av legemet," er den da ikke en del av legemet? 1. Kor 12:12-15

Gjør du Kristus handikappet? Det var et merkelig spørsmål tenker du kanskje.  Hvordan kan jeg skade Kristi legeme på en slik måte at det blir handikappet?  Bibelen forteller oss at menigheten er Kristi legeme.  På dette legemet utgjør du og jeg ulike lemmer.  Det er de mange forskjellige lemmene som gjør menigheten til et legeme.  Uttrykket medlem er egentlig et vakkert uttrykk.  Vi står sammen med hverandre.  Et lem kan ikke være alene.  Du møter aldri et kne på gaten, uten at resten av kroppen også er der.  Vi er bare et legeme når vi er sammen med de andre.  Det er alle med-lemmene som utgjør menigheten, Jesu Kristi kropp.  Så hvordan kan du gjøre Kristus handikappet? Jo, ved å utebli fra menighetsfellesskapet.  Da mangler et lem, og et legeme som mangler et lem er et handikappet legeme.  Vi er ikke det Gud hadde tenkt at vi skulle være, fordi noen mangler. Hebr. 10:25 sier tydelig at vi ikke skal holde oss borte når vår menighet samles, slik noen pleier å gjøre.  De hadde altså problemet med passive medlemmer allerede da.  Tenk hvor slagkraftig Guds menighet kunne vært dersom alle som kaller seg kristne var aktivt med og løfte opp Guds rike ved å bruke sine evner og gaver til Guds ære!  Det er det Gud kaller deg og meg til i dag.  Ikke gjør Kristus handikappet!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar