onsdag 28. februar 2018

Ta avstand fra dem !


Nå formaner jeg dere, brødre: Legg merke til dem som skaper splittelsene og er årsak til frafall fra den lære som dere er blitt undervist i. Ta avstand fra dem!  For de som er slik, tjener ikke vår Herre Jesus Kristus, men sin egen mage. Og med glatte ord og smigrende tale forfører de hjertene til de godtroende. Rom 16:17-18

Tolerant, inkluderende, imøtekommende, aksepterende – dette er gode ord som mange av oss gjerne skulle se at andre mennesker kunne bruke om oss.  Vi ønsker alle å bli likt og ikke skape konflikter med vårt liv og vår tro.  Men både Bibelen og vårt hverdagsliv viser oss at slik kan det ikke alltid være.  Noen ganger må vi stå opp for noe eller for noen.  Noen ganger må vi sette foten ned og si at ”dette er ikke akseptabelt.”  Det er en tid for alt, sier Skriften.  I vår tid er det dessverre lite fokus på lære.  Hvis vi trives i en sammenheng, blir dette viktigere for de fleste enn at denne sammenhengen har en bibelsk tro og lære.  Da burde ordet fra Romerne 16 være til ettertanke for oss.  Her står det faktisk om å ta avstand fra dem som fører en annen lære enn den som ble gitt fra begynnelsen.  I Judas 1:3 står det om å stride alvorlig for den tro som en gang for alle ble overgitt til de hellige.  En lære som avviker fra Guds ord, leder oss bort fra det Gud vil ha oss inn i.  Det er derfor vi skal ta avstand fra slike som forkynner noe annet, og i stedet stride for troen som er gitt oss i Bibelen.  Apg 20:30 sier at det til og med blant oss selv skal stå fram forkynnere med falsk forkynnelse. Disse kan ikke vises toleranse, de kan ikke inkluderes og ikke aksepteres.  Bibelen sier ”Ta avstand fra dem!”  

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar