søndag 18. februar 2018

Guds fulle rustning


Ta derfor Guds fulle rustning på, for at dere kan være i stand til å stå imot på den onde dag og å bli stående etter å ha vunnet seier i alle ting. Ef 6:13

Guds ord forteller oss at vi kan ikle oss Guds rusting, og at vi da vil kunne stå imot den ondes angrep på våre liv.  Hva er denne rustningen?  Svaret står i versene 14-18.  De ulike plagg i rustningen er: Sannhet, rettferdighet, villighet til å gå med fredens evangelium, tro, frelse, Guds ord og bønn.  Alt dette gir deg beskyttelse mot ulike angrep som vil komme over ditt liv.  Spør deg selv i dag; lever jeg i sannhet?  Er jeg rettferdig?  Er jeg villig til å gå med evangeliet?  Lar jeg troen beskytte mot tvilspiler som skytes mot mitt sinn?  Lever jeg under frelsens beskyttelse?  Holder jeg Guds ord høyt og forsvarer meg med det, som et sverd?  Går jeg til Herren med alle ting i bønn og takk?  Dette er spørsmål til selvransakelse.  Kanskje må vi i dag si at et eller flere av disse ”plaggene” i rustningen mangler i våre liv.  Da kan du ikle deg disse i dag, slik at du ikke faller for djevelens listige knep.  Men om du faller, eller har falt, så finnes tilgivelsen hos Herren.  Reis deg opp igjen og vær stolt over at Herren gir alle en ny sjanse.  Ta lærdom av ditt fall, og gjør ikke samme feil igjen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar