mandag 19. februar 2018

Verdens mest forfulgte og trakasserte folkegruppe?


I år 1290 ble de utvist fra England.  Frankrike utviste dem i 1391, Østerrike i 1421, Spania i 1492 og Portugal i 1498. Heller ikke i Norge var de velkommen.  Den såkalte "jødeparagrafen" i Norges grunnlov er en skamplett i norsk historie.  

Gjentatte ganger er folket forsøkt utryddet, senest i Europa på 1940-tallet, hvor mer enn 6 millioner jøder ble drept - bare fordi de var jøder. Også i dag er forfølgelsen stor.  Selv i fredelige Norge, som regnes å være forholdsvis moderat i spørsmålet om jøder og Israel, så må man ha sikkerhetsordninger ved synagogene.  Det har blitt satt opp pullerter for å hindre aksjoner med biler som kjører inn i bygningene.  Norske jødiske barn opplever stadig ubehageligheter og mobbing helt ned i barnehagealder fordi de er jøder.  Norske jøder må gang på gang svare for hva Israelske myndigheter beslutter og foretar seg.  Media forteller halvsannheter og løgner om Israel og jødene.  Det finnes egentlig bare ett land som jøder kan oppholde seg i trygghet uten å bli trakassert på grunn av sin bakgrunn.  Men også her, i Israel, ønsker flere av deres naboer å "kaste dem på sjøen".  

Flere millioner jøder fra forskjellige deler av verden har forlatt sine hjem rundt omkring i verden, for å etablere et nytt liv i Israel.  Noen av dem fordi de selv ønsket å komme til Israel, men mange av dem også fordi det etter hvert ble for vanskelig å bli i land hvor de blir forfulgt.  

Flere kirkesamfunn og organisasjoner så behovet for å hjelpe forfulgte jøder hjem til Israel, særlig etter at Sovjet Unionen gikk i oppløsning.  De etablerte derfor "Hjelp Jødene Hjem" som trolig er verdens eneste organisasjon som samler både kristne, jøder og ikke-religiøse i et felles mål: Hjelpe jødene hjem til Israel, og hjelpe dem med integrering i sitt nye hjemland.  

Jeg har nå hatt gleden av å få være en del av styret i denne organisasjonen.  Jeg har også fått se mange av prosjektene som støttes av "Hjelp Jødene Hjem" i Israel.  Jeg har sett matutdeling til fattige og traumatiserte innbyggere i Sderot, språkopplæring og integrering av immigranter fra Etiopia, sett hvordan Jemenittiske jøder tar vare på sin jemenittiske kulturbakgrunn i Israel, hvordan foreldreløse immigrantungdommer får hjelp, hvordan unge kan få ekstraundervisning for å bli gode samfunnsborgere.  Her hjelpes ikke bare jøder til å reise til Israel, men de ulike immigrantene hjelpes også på mange måter for å kunne få et nytt og godt liv i sitt nye hjemland.  

Det er imponerende mye "Hjelp Jødene Hjem" klarer å utrette med relativt små midler.  Så samarbeider vi også med mange frivillige medarbeidere i Israel.  Vil du være med å støtte dette arbeidet, kan du lese om arbeidet på hjemmesiden https://www.hjhome.org/ og gjerne sende en gave til konto: 3000.21.42828 

LES OGSÅ: Guds utvalgte folk - hvorfor det? 

(BILDET: Tirsdag 13.2. hadde styret i HJH gleden av å møte den Israelske ambassadøren til Norge, Raphael Schutz).

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar