onsdag 7. februar 2018

I Guds bilde


Så skapte Gud mennesket i Sitt bilde. I Guds bilde skapte Han det. Til mann og kvinne skapte Han dem. 1. Mos 1:27

Mange mennesker sliter med selvbildet.  Man tenker negativt om seg selv.  Det er kanskje ikke så rart at dette er noe som er spesielt vanskelig for ungdom.  Man er da i en fase av livet hvor alt forandres, og hvor man er sårbar for impulser utenfra.  Og det er mye som vil dra oss ned.  Enkelte former for humor er sårende.  Har du ikke de rette produktene (enten det er klær eller tekniske ting) så er du ikke som andre.  På skolen undervises det at vi mennesker bare er dyr, utviklet fra frosker og aper. 

Da er det veldig befriende å lese hva Gud sier om oss.  Han sier faktisk at du og jeg er skapt i Hans bilde, som et avbilde av Han.  Du er ikke en videreutviklet ape, men Guds ypperste skapning.  Vårt utgangspunkt er i himmelen.  Før du ble til, tenkte Gud på deg.  Han gav deg livet, fordi Han trenger deg i sin store plan.  Han skapte deg fordi Han ønsker ditt fellesskap.  Du betyr noe for Gud.  Sef 3:17 er et vers mange kan utenat.  Der står det: ”Herren din Gud er i din midte, Han er Den Mektige som frelser. Han skal fryde Seg over deg med glede. I Sin kjærlighet gir Han deg hvile, Han fryder Seg over deg med jubel.”  Sier ikke dette både noe om deg og om Gud?

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar