lørdag 17. februar 2018

"Din tanke er fri ... " Eller ?

I forbindelse med Humanetisk konfirmasjon synges gjerne sangen "Din tanke er fri".  Men hvor fri er egentlig menneskers tanke?  Den norske oversettelsen av denne tyske sangen er skrevet av Alf Cranner. Vi kjenner vistnok ikke til sangens opphav, men de første trykte utgaver av sangen er fra 1800-tallet i Tyskland. 

Så til spørsmålet: Hvor fri er egentlig menneskers tanke?  Kanskje går våre tanker til totalitære regimer hvor man har forsøkt gjennom propaganda å styre innbyggernes tro og tanke i en bestemt retning.  Eksempler på dette kan være kommunistregimer Sovjet, Kina eller Nord-Korea - eller Hitlers Tyskland.   

Din tanke er ikke "fri"
All menneskelig tanke er formet av oppvekst, miljø, undervisning, media, TV osv.  Vi formes og påvirkes av samfunnet rundt oss. Det som er anerkjente fakta og sannheter i et samfunn, behøver ikke å være det i et annet.  Jeg kan tenke at "min tanke er fri", men den er selvfølgelig ikke det.  Den er formet bl.a. av det jeg har nevnt ovenfor.  Ingen av oss tenker i et vakum.  Vi tenker i en sammenheng og i et samfunn som vi er en del av. Men innenfor disse rammene har hver av oss en fri tanke.

Manipulering
Mange samfunn, religioner og sekter, men også Human-Etisk Forbund, prøver å påvirke mennesker til å tenke i samme baner som seg selv.  Noen ganger gjøres det også ved å forvrenge fakta eller karrikere andres meninger og oppfatninger.  Jeg opplever ofte at kristen tro fremstilles ugjenkjennelig for meg i mange TV-programmer, debatter og avisinnlegg.  Jeg ser også hvordan f.eks. Human-Etisk Forbunds utspill noen ganger fremstår veldig totalitært.  Man ønsker å skyve andres tro og oppfatning ut av det offentlige rom.  Men desverre ser jeg noen ganger også enkelte kristne gjøre det samme.  Jeg liker det ikke.  Man kan manipulere mennesker til å tro og tenke i en bestemt retning både gjennom å argumentere intenst for egne oppfatninger uten å gi rom for refleksjon og motargumenter, man kan forvrenge fakta, sette meningsmotstandere i dårlig lys osv. Dette er verken et godt utgangspunkt for en fri tanke eller for en kristen tro.

Propaganda i Norge
Også Norge er full av propaganda og manipulering.  Jeg har lyst til å nevne to emner - det kunne vært flere.  Men i begge disse to sakene er det en massiv propaganda som fremmes på flere plan, både i ulike typer TV-programmer, skole, og ikke minst aviser og blader.  Det første jeg tenker på utviklingslæren, hvor en utbredt teori som ikke er vitenskapelig bevist, fremstilles som sannheten og fakta. I tillegg latterliggjøres mange ganger de som er av en annen oppfatning.  Da jeg tok opp denne saken med skolen da mine barn var små, måtte læreren innrømme at det han presenterte som fakta for elevene, kun var en teori.  Det endret trolig ingen ting.  Det andre jeg tenker på er fremstillingen av Israel og Midtøsten-konflikten.  Her er den en massiv feilinformasjon og en grenseløs mangel på historiekunnskap.  Hvordan virker denne propagandaen?  

Nordmenns frie tanke?
Enten det gjelder innbyggere i totalitære stater, eller demokratier, så preges vi av den informasjon vi får.  Vår frie tanke mangler et fritt rom.  I de to saker som jeg har nevnt ovenfor er resultatet at de fleste nordmenn tror at utviklingslæren er et vitenskapelig bevist faktum, og et flertall av nordmenn har pådratt seg et negativt syn på Midtøstens eneste demokrati.  Så synger vi "Din tanke er fri" og tror at dette er en sannhet i Norge.   
 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar