lørdag 24. februar 2018

Evig frelse


Hvem kan skille oss fra Kristi kjærlighet? Trengsel, angst, forfølgelse, hungersnød, nakenhet, fare eller sverd? Som det står skrevet: For Din skyld blir vi drept hele dagen lang. Vi blir regnet som slaktesauer. Men i alt dette skal vi mer enn seire ved Ham som elsket oss. For jeg er overbevist om at verken død eller liv, verken engler eller myndigheter eller makter, verken det som er nå eller det som skal komme, verken høyde eller dybde eller noen annen skapning skal være i stand til å skille oss fra Guds kjærlighet, den som er i Kristus Jesus, vår Herre. Rom 8:35-39

Det hender jeg har samtaler med mennesker som er bekymret for sin egen frelse.  Å være usikker på frelsen er en vond følelse.  Etter å ha snakket med noen om dette, var det en tanke som dukket opp i mitt hjerte; Hva kan jeg gjøre som opphever det Jesus har gjort for meg?  Alle som har tatt imot Jesus Kristus som sin Herre og Frelser har fått del i det Bibelen kaller evig frelse.  En frelse som holde en uke eller et år, er ingen evig frelse.  Kan noe jeg gjør oppheve den evige frelse Gud har gitt meg?  Er frelsen basert på mine eller på Kristi gjerninger? Er det noe som kan skille meg fra Kristi kjærlighet?  Romerne 8 er veldig tydelig: ”Verken liv eller død, verken engler eller myndigheter eller makter, verken det som er nå eller det som skal komme, verken høyde eller dybde eller noen annen skapning skal være i stand til å skille oss fra Guds kjærlighet, den som er i Kristus Jesus, vår Herre.”  Du er ikke frelst fordi du føler deg frelst.  Ingen frelses på grunn av følelser.  Vi blir frelst når vi tar imot det Kristus har gjort for oss.  Jeg tror vi noen ganger har vært for raske med å erklære at et menneske er blitt frelst, for vi kan dras med i stemninger og av sterke følelser, men det frelser ingen.  Noen ganger er vi for raske til å mene om andre at de er frafalne også.  Når du har gitt ditt liv til Kristus, så holder det – fordi frelsen hviler på det Gud har gjort.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar