torsdag 5. april 2018

Å avstå fra ondskap

Avstå fra enhver form for ondskap! 1. Tess 5:22

Når vi har gitt våre liv til Jesus Kristus, så har vi også gått inn i Guds rike, hvor enhver synd er en fiende.  Synden har ingen plass i vårt liv som kristne.  Synd er alltid ondskap.  Men noen ganger er den utkledd som noe hyggelig og trivelig.  Den kommer snikende til oss som fristelser.  Det står at den onde kan skape seg om til en lysets engel, 2. Kor 11:14.  Derfor har vi ved troen også mottatt en kilde til veiledning.  Vi vil kjenne i våre hjerter hva som er rett og galt, fordi vi har mottatt Den Hellige Ånd i frelsen.  Han overbeviser om synd, rettferdighet og dom, Joh 16:8.  Derfor vet vi hva som er synd, når vi står overfor ondskapen.  Men det finnes noen uklare områder.  Noe vi kunne ha gjort uten at det i seg selv var galt, men fordi vi som kristne er forbilder og leder andre mennesker, så kan vårt eksempel lede mennesker ut i noe som for dem blir til fall og synd.  Et eksempel fra Bibelen på dette er ordene om å spise offerkjøtt.  Bibelen sier at kristne kan spise dette, men dersom det leder noen til fall (at de vender seg til avguder) skal de avstå, 1. Kor 8:13.  Vi må altså tenke gjennom hva som kan lede andre ut i noe som skader deres liv og gudsforhold.  For om du er skyld i en annens fall, da er også det ondskap du skulle ha holdt deg borte fra.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar