mandag 2. april 2018

Aperio - å åpne

Straks ble ørene hans åpnet, tungebåndet hans ble løst, og han talte rent. Mark 7:35

April kommer av det latinske ordet ”aperio” som betyr å åpne.  April er måneden da knopper og blomster åpner seg i store deler av landet.  Våren har også blitt brukt som bilde på det åndelige liv som åpner seg i den som tar imot Jesus Kristus.  Den døvstumme i Markus 7 opplevde at et møte med Jesus åpnet hans ører og løste tungen så han talte rent.  Et møte med Jesus åpner både våre øyne og ører.  Vi får se ting vi ikke så før.  Etter at vi har tatt imot frelsen, tenker de fleste; ”Hvorfor så jeg ikke dette før?”  Vi var åndelig blinde og trengte å få øynene åpnet.  Våre åndelige ører begynner også å høre.  Vi hører Guds røst gjennom Hans ord, og ved Åndens stemme i vårt indre.  Våre ører er åpnet.  Det er fortsatt mye å se og høre for den som har tatt imot Jesus.  Er også din tunge løst, så du taler rent om Jesus Kristus og frelsen Han har gitt deg?  Jesus ønsker også å løse tungebåndet ditt, så du kan vitne om Ham.  Gjennom ditt vitnesbyrd kan en ny vår åpne seg for dem som hører dine ord.  Ha en velsignet vår!

Andaktene på bloggen er hentet fra boken "En om dagen" som er utgitt av Frihet forlag.  Boken selges nå til tilbudspris.  Klikk her for å se mer omtale.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar