lørdag 21. april 2018

Jesus har løsningen

Hans mor sa til tjenerne: "Hva Han enn ber dere om, skal dere gjøre." Joh 2:5

De som lever nærmest oss, kjenner oss bedre enn noen andre.  De vet om sider av vårt liv som ingen andre kjenner.  Du kan kanskje spille skuespill overfor venner og kjente i nabolag og i menighet, men det er vanskeligere å spille overfor dem som ser deg hver dag i ditt eget hjem.  Maria kjente sin sønn.  Hun visste hva som bodde i Jesus.  Slik hun hadde lært Jesus å kjenne, visste hun at Han hadde løsningen også på problemene som hadde oppstått ved denne anledningen.  Derfor kunne hun si at uansett hva Jesus ba dem om, så måtte de gjøre det, for der lå løsningen.  Det var god attest å få fra sin mor.  De gjorde som Jesus sa, og problemet var løst.  Mange kan vitne om det samme.  Løsningen for oss alle ligger i det å følge Jesu ord.  Veien ut av dine vanskeligheter og problemer finnes i Jesu ord.  Liv forvandles når Jesu ord får slippe til og gjøre sitt verk.  Egentlig handler dette om tillit.  Har du den samme tillit til Jesus som Hans mor hadde?  Hun kjente Jesus godt, både fra barndom, oppvekst og voksen alder.  Hun visste hvem hun hadde med å gjøre. Vet du?  I så fall, gjør som Han sier!


Andaktene på bloggen er hentet fra boken "En om dagen" som er utgitt av Frihet forlag.  Boken selges nå til tilbudspris.  Klikk her for å se mer omtale

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar