søndag 29. april 2018

3 vitnesbyrd i himmelen

For det er tre som vitner i himmelen: Faderen, Ordet og Den Hellige Ånd. Og disse tre er Én.
Og det er tre som vitner på jorden: Ånden, vannet og blodet. Og disse tre er ett. 1. Joh 5:7-8

Bibelverset ovenfor er det verset som med størst tydelighet viser oss den treenige Gud.  ”Disse tre er En.”  Enkelte bibeloversettelser har fjernet dette verset fra Bibelen.  På et av de store kirkemøtene hvor treenigheten ble diskutert, var dette bibelverset helt sentralt, så sørg for å ha en Bibel som ikke har tatt bort noe fra Guds ord.  De tre som vitner i himmelen er Gud Fader, det er Ordet – som Johannes 1 viser oss er Jesus Kristus, og det er Den Hellige Ånd. 

Treenigheten er en av de grunnsannheter i kristen tro som har blitt angrepet gjennom tidende.  Det er kanskje ikke så merkelig, siden det er vanskelig å forstå.  Noen har forsøkt å bruke andre menneskelige bilder som for eksempel H2O.  H2O framtrer i tre ulike former; vann, damp og is.  Det er egentlig det samme, innholdet er ikke forskjellig, men det fremstår på ulik måte.  Gud fremstår også i tre personer, Fader, Sønn og Hellig Ånd.  Men det er likevel bare en Gud.  Bildet med H2O hjelper noen, andre bøyer seg bare for det faktum at Gud er større enn vi kan fatte med vår tanke.  Vi har begrensninger i evnen til å forstå en ubegrenset Gud.  Han vil alltid være større enn du kan fatte.  Spørsmålet blir egentlig om du vil akseptere en Gud som er større enn deg selv.

Andaktene på bloggen er hentet fra boken "En om dagen" som er utgitt av Frihet forlag.  Boken selges nå til tilbudspris.  Klikk her for å se mer omtale

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar