søndag 15. april 2018

Han forlater deg ikke

Men i din store barmhjertighet gjorde du ikke helt ende på dem og forlot dem ikke. For du er en nådig og barmhjertig Gud. Neh 9:31

Dette var en sannhet som Israelsfolket fikk erfare, og det er en sannhet vi også opplever.  Gud er virkelig både nådig og barmhjertig med oss, og Han forlater oss aldri.  Det var nok situasjoner hvor folket tenkte at Herren hadde forlatt dem.  Men sannheten var nok heller motsatt, at de hadde forlatt Herren.  Vi ser det samme igjen og igjen.  Mennesker forsøker å skyve Gud bort fra sitt liv, bort fra skole og samfunn, men når katastrofer rammer, da spør de hvor Han er.  Men Han er der vi har invitert Ham til å være.  Hvis vi har tatt imot Ham i våre hjerter, så er Han alltid nær og vil aldri forlate oss.  Men har du skjøvet Ham bort og sagt at du ikke vil ha noe med Ham å gjøre, da tvinger Han deg ikke.  Gjennom å avvise Herren, har du sagt at du ikke vil ha noe med Ham å gjøre.  Men om du i vanskelige perioder kjenner at det er på tide å gjøre noe med ditt forhold til Gud, da vil Han komme nær til deg ved at du ber Ham komme inn i ditt hjerte med sin tilgivelse og frelse.  For Han er nådig og barmhjertig. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar