tirsdag 24. april 2018

Åndelige mødre og fedre

Så sa Moses: Jeg ber deg, du må ikke forlate oss, for du vet hvordan vi kan slå leir i ørkenen, og du kan være øynene for oss. 4. Mos 10:31

Det er stort behov for mennesker som har innsikt og kan fungere som åndelige veiledere.  Vi kaller dem ofte for åndelig mødre og fedre.  De har øyne som ser den åndelige situasjonen og veien videre.  De vet hvordan man skal leve og handle i denne verden.  Moses ba Hobab om å være en veileder, fordi han hadde erfaring og kunnskap.  Vi trenger slike mennesker i Guds menighet.  Åndelige mødre og fedre som kan veilede andre kristne, hjelpe dem til å forstå Guds ord, gi råd om Herrens ledelse og være medvandrere på vår vei med Gud.  Jeg tror at Gud har tenkt at alle troende skal være veivisere.  Vi kan lede mennesker like langt som vi selv har kommet.  Vi kan dele de skatter vi har fått oppleve i Bibelen, vi kan dele erfaringer vi har gjort med Herren. De feil vi har gjort kan vi også dele.  På denne måten gir vi til andre av den erfaring og innsikt som vi selv har fått i livet med Gud.  Om vi ikke alltid føler det slik, så får vi visdom og innsikt når vi lever med Herren.  Denne kan vi dele med dem som er yngre enn oss i troen.  Det viktigste du kan gjøre er å veilede noen til tro.

Andaktene på bloggen er hentet fra boken "En om dagen" som er utgitt av Frihet forlag.  Boken selges nå til tilbudspris.  Klikk her for å se mer omtale

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar