mandag 30. april 2018

3 vitnesbyrd på jorden

For det er tre som vitner i himmelen: Faderen, Ordet og Den Hellige Ånd. Og disse tre er Én.
Og det er tre som vitner på jorden: Ånden, vannet og blodet. Og disse tre er ett. 1. Joh 5:7-8

I går så vi på hvordan Faderen, Sønnen og Ånden er ett.  En Gud som uttrykkes gjennom tre personer.  Den andre delen av avsnittet fra 1. Johannes brev handler om det jordiske vitnesbyrdet.  Herren har gitt oss et trefoldig vitnesbyrd her i verden i dag.  Det første som nevnes er Ånden.  Guds Ånd taler til våre hjerter.  Han forkynner Kristus for oss, kaller oss til omvendelse, og leder oss på livsveien.  Det andre vitnesbyrdet er vannet.  En av grunnene til at mange har så stor kamp rundt spørsmålet om dåpen, er at dette er en sterk proklamasjon av at Jesus skal være Herre i mitt liv.  Bibelen viser oss at dåpen er en begravelse av det gamle livet.  Hvem har interesse av at du drar med deg det gamle livet, når det kan begraves i dåpsvannet?  Gjennom dåpen forkynnes at Jesus er Herre her på jorden, i ditt liv.  Også blodet vitner i dag om hvem som er Herre.  Martyrenes blod roper om både kjærlighet til Kristus og vilje til å underordne seg Gud i alle ting.  Selv ikke forfølgelse, tortur eller drap, kan få disse menneskene til å skifte herre.  Er ikke det et sterkt vitnesbyrd?  Disse tre er ett, står det.  De et ett i forkynnelsen av Jesus Kristus som Herre.

Andaktene på bloggen er hentet fra boken "En om dagen" som er utgitt av Frihet forlag.  Boken selges nå til tilbudspris.  Klikk her for å se mer omtale

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar