fredag 20. april 2018

Lovløshetens evangelium

Og fordi lovløsheten tar overhånd, skal kjærligheten bli kald hos mange. Men den som holder ut til enden, skal bli frelst. Matt 24:12-13

Lovløshet fører altså til at kjærligheten blir kald.  Det spørs om vi ikke allerede er kommet dit at lovløsheten har tatt overhånd.  Det norske samfunn sliter nettopp med økende kriminalitet.  Vi ser også hvordan Guds ord settes til side av myndighetene, og man vedtar menneskelige lover i strid med Guds lover.  Lovløshet har blitt en del av vårt samfunn.  Men lovløsheten forkynnes også i kristne kirker.  Når forkynnere i vår tid setter Herrens lover til side, applauderer mange mennesker.  Årsaken til at lovløshetens evangelium blir populært, er nok fordi den gir rom for menneskenaturen til å gjøre det man ønsker og begjærer.  Guds veiledning for et liv under Hans velsignelse settes til side.  Det er nåden som gjelder.  Kjærligheten er det største, sies det.  Dette er misbruk av Guds ord.  For Guds nåde og kjærlighet er ikke en erstatning for et hellig liv.  Loven er nettopp kjærlighet, Jesus sier det selv i Matt 22:37-40.  ”Når menneskesønnen kommer, vil Han da finne troen på jorden?” spør Jesus ved en annen anledning (Luk 18:8).  Den som holder ut til enden, skal bli frelst.  Ikke la deg lure av lovløshetens forkynnere.


Andaktene på bloggen er hentet fra boken "En om dagen" som er utgitt av Frihet forlag.  Boken selges nå til tilbudspris.  Klikk her for å se mer omtale

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar