torsdag 19. april 2018

I Guds kraft

Se, Jeg sender Min Fars Løfte over dere. Men vent i byen Jerusalem til dere blir ikledd kraft fra det høye. Luk 24:49

Disiplene fikk beskjed om å vente på at de skulle få Guds kraft til å utføre det kall og den oppgave de hadde fått.  Vi vet at kraften kom på første pinsedag, og utrustet alle de troende til tjeneste.  Du har også mottatt kall fra Gud.  Det hviler et guddommelig kall over ditt liv.  Noen ganger kan vi tenke at kallet er for stort for meg, og det er sant.  Vi kan tenke at dette er noe jeg ikke kan klare.  Det er også sant.  Hvis det Gud kaller deg inn i var noe du kunne klare i egen kraft, da hadde du jo ikke behov for Guds kraft.  Men Han kaller deg ikke til å gjøre din tjeneste i egen kraft og styrke.  Det er slik at Gud utruster alle dem Han kaller.  Hvis Gud leder deg og kaller deg til misjonstjeneste, så følger kraften med kallet.  Hvis Han leder deg inn i en tjeneste i menigheten, så har du også den kraft og styrke du trenger til denne oppgaven.  Det er ved Guds kraft at vi skal få tjene Ham med de evner og gaver Han har gitt oss.  Denne kraften vil utløses etter hvert som vi går inn i tjenesten.  Så vær frimodig og tjen Herren i Hans kraft.


Andaktene på bloggen er hentet fra boken "En om dagen" som er utgitt av Frihet forlag.  Boken selges nå til tilbudspris.  Klikk her for å se mer omtale

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar