søndag 8. april 2018

Overgå fariseerne

Ja, jeg sier dere: Dersom ikke deres rettferdighet langt overgår de skriftlærdes og fariseernes, kommer dere aldri inn i himmelriket. Matt 5:20

Man kan si mye om fariseerne, og Jesus var ofte i konflikt med dem, men de fleste av dem var ærlige mennesker som hadde et brennende ønske om å leve etter alle bud og regler som de fant i Loven og i den jødiske tradisjonen.  De hadde også lært Det Gamle Testamentet utenat, og hadde en kunnskap om Skriften som få kristne har.  De tok sin tro på alvor, og de gjorde sitt beste for å leve etter de forskrifter Gud hadde gitt Israel.  Likevel sier Jesus klart og tydelig: Det er ikke nok.  Skal du inn i himmelriket, må du har en rettferdighet som ikke bare er på linje med fariseernes, men som langt overgår fariseerne.  Hvordan er det mulig?  Og det er det som er hele poenget i evangeliet, det er ikke mulig.  Din rettferdighet, eller din evne til å gjøre godt og følge Guds vei, holder ikke.  Du må ha Kristi rettferdighet.  Fariseerne forsøkte gjennom sine gjerninger å bli rettferdige for Gud.  Men gjerninger frelser ingen.  Det er ved å ta imot Jesus Kristus at vi blir frelst og får del i Hans rettferdighet – den som fører oss inn i himmelriket.  Gode gjerninger er bra, men det leder ikke til frelse.  Frelsen er ene og alene Kristi verk i ditt hjerte.  Når Han har gjort sine gjerninger i deg, da har du en rettferdighet som overgår fariseernes.  Kristi rettferdighet.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar