onsdag 18. april 2018

Fordømmelse

For dersom vårt hjerte fordømmer oss, er Gud større enn vårt hjerte og kjenner alt. 1. Joh 3:20

På grunn av ting vi har opplevd eller gjort, kan vi oppleve oss fordømt.  En ting er det å føle seg fordømt av andre mennesker, det er ille.  Men det er enda verre når fordømmelsen kommer fra vårt eget hjerte.  Jeg tror mange opplever nettopp dette.  Fordømmelsen kan også gå over i selvforakt enkelte ganger.  Du kan til og med sitte med en følelse av at Gud fordømmer deg.  Men det er heldigvis feil.  For om du fordømmer deg selv, så er Herren større og vet hva som er det egentlige problemet.  Du må tilgi deg selv, kanskje også be Gud og andre mennesker om tilgivelse.  Men det viktigste som du trenger å se, hvis du er i en situasjon hvor du kjenner på fordømmelse, det er hva Herren sier i Rom 8:1 ”Derfor er det da ingen fordømmelse for dem som er i Kristus Jesus.”  Fordømmelse gjør ikke noe godt i våre liv.  Derfor er det viktig å se hva Guds ord sier.  Du er fri.  Det er ingen fordømmelse for den som lever med Kristus.  La Hans ord ta tak i ditt indre, og be om at Hans ord også må bli en virkelighet i dine følelser og tanker.


Andaktene på bloggen er hentet fra boken "En om dagen" som er utgitt av Frihet forlag.  Boken selges nå til tilbudspris.  Klikk her for å se mer omtale

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar