lørdag 14. april 2018

Sannheten

Den som taler sant, blir stående for alltid, men løgneren bare et øyeblikk. Ordspr 12:19

Djevelen kalles ”denne verdens fyrste,” men han kalles også for ”løgnens far.”  Vi møter mye løgn og halvsannheter i vår verden.  Løgnens far har mange barn.  Vi møter dem over alt.  Men løgnen skal ikke bestå.  Løgnen vil bli avslørt som det den er, og løgneren vil også avsløres.  Som regel kommer sannheten for en dag kort tid etter at løgnen er presentert.  Men om du må vente, så vil alle ting en dag komme under Guds lys.  Da vil det fremstå klart og tydelig hva som var sannhet og hva som var løgn.  Når kirken og myndighetene ville ha anabaptisten Baltasar Hubmaier til å avskrive sin tro på Bibelens ord, ropte han høyt ”Sannheten er udødelig.”  Han ble brent på bålet på 1600-tallet, men hvem står i dag med ære og hvem står med skyld for denne handlingen?  Hubmaier ble stående, og er i dag med på himmelfesten hjemme hos Herren. Jesus Kristus ikke bare talte sannhet, man Han er sannheten.  La oss derfor holde oss til Ham, og vandre i sannheten.  Det vil lønne seg, både her i tiden og i all evighet. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar