onsdag 4. april 2018

Stor synd - stor nåde

Men der synden ble stor, ble nåden enda større! Rom 5:20

Vår menneskelige rettferdighetstenkning utfordres av og til av Herren.  En av de store evangeliske sannheter er at enhver som søker frelsen av et helt hjerte, blir frelst, tilgitt og helliggjort ved Jesus Kristus.  Her er det ingen forskjell på om du har levd et prektig og godt liv, eller om du har vært en ondskapsfull tyrann.  Alle møtes av den samme nåde, den samme tilgivelse og den samme guddommelige kjærlighet.  Vi er like høyt elsket av Herren.  Guds nåde er også så dyptgripende at alle våre tidligere feilgrep ikke bare er tilgitt, men de er utslettet.  I Guds verden finnes ikke dine synder mer.  Når vi mennesker tilgir, så husker vi kanskje likevel på det som er gjort.  Kanskje vi til og med henter det fram igjen og minner andre på hva de er tilgitt for.  Gud er ikke sånn.  Det som er tilgitt og dekket av nåden, det er utslettet.  Det er ingen synd som er for stor til å dekkes av nåden.  Det er ingen synder som ikke kan tilgis, når vi kommer til Herren med vår synd.  Det burde fylle oss med takknemlighet.  For om synden er stor eller liten, vi er alle avhengig av Herrens tilgivelse og nåde.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar