tirsdag 3. april 2018

Bli i Guds Ord

Da sa Jesus til de jødene som var kommet til tro på Ham: "Hvis dere blir i Mitt ord, er dere i sannhet Mine disipler. Og dere skal kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri." Joh 8:31-32

Jesu ord er frigjørende, det setter mennesker i frihet.  Når vi holder oss til Hans ord, leder Han oss inn i det Herren ønsker for oss.  Gjennom Ordet ledes du til Guds hjerte.  Bibelen er en fantastisk kilde til liv og frihet i Gud.  Når vi holder fast på Ordet, leser Guds ord og lever etter det, så er dette den tryggeste veiledning til et levende forhold med Gud.  Bibelen, Guds ord, er gitt oss for at vi skal lære Gud å kjenne.  Han åpenbarer sitt hjerte og sin vilje for oss.  Skal du leve med Gud, kommer du ikke utenom Hans ord og veiledning i Bibelen.  Jesus sier selv at hvis vi vil være Hans disipler, må vi bli i Hans ord.  Det er jo en selvfølge at du ikke kan bli i Jesu ord, hvis du ikke kjenner til hva Han har sagt.  Det er også risikabelt å overlate bibellesningen til forkynnere og predikanter, for så å leve etter det disse sier er Guds ord.  For Bibelen selv sier at forkynnere skal prøves nettopp mot Guds ord.  Det er ikke alle forkynnere som forkynner Guds ord.  Noen forkynner egne tanker, filosofi, populær psykologi og til og med vranglære.  Du er ansvarlig innfor Herren for hva du tar til deg og lever etter.  Sørg for å leve i Guds ord, det er dette ordet som gir liv og setter deg fri.  

Andaktene på bloggen er hentet fra boken "En om dagen" som er utgitt av Frihet forlag.  Boken selges nå til tilbudspris.  Klikk her for å se mer omtale


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar