mandag 16. april 2018

En frelsende slange

Så laget Moses en kobberslange og satte den på en stang. Da skjedde det: Hver gang en slange hadde bitt noen, og han festet blikket på kobberslangen, fikk han leve. 4. Mos 21:9

Dette er egentlig en litt merkelig historie fra Det Gamle Testamentet.  Israelsfolket var utsatt for invasjon av dødelige slanger.  Et bitt av disse slangene var nok til at døden var et faktum.  Tanken går umiddelbart til en annen slange, som førte død over menneskeheten ved sin virksomhet i Edens hage.  Det merkelige er at Moses får beskjed om å lage en kobberslange som han skulle feste på en stang, og alle som løftet blikket og så på den skulle berge livet.  Da går tankene til en helt annen hendelse.  Joh 3:14-15 sier: ”På samme måten som Moses løftet slangen opp i ørkenen, slik skal også Menneskesønnen bli løftet opp, for at hver den som tror på Ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.”  Kobberslangen ble et profetisk bilde på den frelse som skulle komme gjennom Jesus Kristus.  Det samme under som Israel fikk oppleve når de løftet blikket og så på kobberslangen, det skjer i dag når vi ser på Jesus og tar imot den frelse Han gir.  Det finnes ingen annen mulighet. Bare ved å feste blikket på Jesus kan vi bli frelst.  Men det er også alt som skal til.  

Andaktene på bloggen er hentet fra boken "En om dagen" som er utgitt av Frihet forlag.  Boken selges nå til tilbudspris.  Klikk her for å se mer omtale.  

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar