onsdag 11. april 2018

Å heise rent flagg

Så samlet disse mennene seg og kom og fant Daniel mens han påkalte og bad om nåde framfor sin Gud. Dan 6:12

Daniel er på mange måter blitt et forbilde for oss i det å stå fram som en kristen, uansett hva det koster.  Det å heise rent flagg og stå fram som en troende, har sin pris.  Slik var det på Daniels tid og slik er det i dag.  Daniel lot seg ikke skremme av trusler.  Det holdt på å koste ham livet.  For han ble kastet til løvene, og Daniel visste selvfølgelig ikke at Gud ville redde han og stoppe løvene.  Vi kjenner fra kirkehistorien at kristne måtte kjempe mot ville dyr, som underholdning for keiseren og befolkningen i Rom.  Enten måtte de avsi seg sin kristne tro eller de måtte kjempe.  De fleste av dem ble drept, men også de gikk seirende ut av kampen.  De troende som ble drept på grunn av sin tro, beholdt troen og livet i Gud, og fikk reise seirende hjem til Herren hvor de også fikk motta sin seierspris for sin tro og sitt frimodige vitnesbyrd.  Også i vår tid er det viktig at vi står fast i vår kristne tro og overgivelse til Gud, og ikke lar oss skremme, verken av myndigheter eller folk.  Det burde være til ettertanke for alle, at der hvor kristne blir forfulgt, lider martyrdøden og blir mishandlet, der går evangeliet fram.  De kristnes tro og tillit til Gud er sterkere enn truslene om forfølgelse.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar