tirsdag 17. april 2018

Stå opp og spis !

Herrens engel kom tilbake for andre gang, rørte ved ham og sa: "Stå opp og spis, ellers blir reisen for lang for deg." 1.Kong 19:7

Elia hadde mistet både matlyst og livslyst på grunn av litt motstand.  Egentlig burde han ha gledet seg stort, for Herren hadde nettopp svart på hans bønn.  Ild hadde kommet fra himmelen.  Ilden hadde tent hans alter og fortært offeret.  Han hadde vunnet stor seier over Baals profeter.  Herren hadde også svart på Elias bønn om regn, så han hadde all grunn til å glede seg over seier og bønnesvar.  Men så møtte han motstand hos Jesabel, og mer skulle det ikke til før matlysten forsvant.  Ofte kan vi bli opptatt av motstand og vanskeligheter i stedet for å takke for alt det gode Herren har gjort og gitt oss.  Selv når Elia var nedfor og manglet livslyst, så kommer Gud, gjennom en engel, for å styrke ham – to ganger.  Vi trenger alle å hente styrke og kraft hos Herren.  Vi kan bli nedfor og slitne, men Herren kommer til oss med sin mat.  Åndelig føde kan vi få både fra Bibelen, gjennom andaktsbøker, på møter og i bønn.  Jesus trengte også å hente kraft og styrke sammen med Faderen.  Vi trenger å ta til oss av den mat Herren gir oss, ellers kan reisen fort bli for lang og krevende.


Andaktene på bloggen er hentet fra boken "En om dagen" som er utgitt av Frihet forlag.  Boken selges nå til tilbudspris.  Klikk her for å se mer omtale

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar