onsdag 25. april 2018

Slik kommer troen

Så kommer da troen av det en hører og det en hører kommer ved Guds ord. Rom 10:17

Hva er det som fører et menneske til tro?  Uansett hvilke forslag du vil komme med som et svar på dette spørsmålet, så er svaret gitt i teksten ovenfor.  Noen ganger nedvurderer vi kraften i Guds ord, samtidig som vi overvurderer virkningen av ulike menneskeskapte metoder.   Jeg har møtt mange begeistrede ambassadører for ulike metoder.  Hvis vi bare gjør slik og slik, da vil det bli vekkelse og menighetsvekst.  Jeg må vel innrømme at også jeg har blitt ”smittet” av slik tankegang et par ganger.  Det å få tips og ideer til hvordan vi kan nå mennesker med evangeliet, det er bra.  Jeg mener ikke å si noe negativt om det.  For her kunne vi vært flinkere til å dele ideer med hverandre.  Men det må nettopp være evangeliet vi ønsker å nå mennesker med.  Innholdet i det vi presenterer må være Guds ord.  For det er det som skaper den tro som Bibelen omtaler.  Troen handler ikke om stemninger som sang og musikk kan skape.  Det handler ikke om spesielle opplevelser og mirakler.  Troen handler om Jesus Kristus og den frelse som Han gir alle som kommer til Ham i tro.  Denne troen skapes ved forkynnelsen av Jesus ved Guds ord, ifølge Rom 10:17.

Andaktene på bloggen er hentet fra boken "En om dagen" som er utgitt av Frihet forlag.  Boken selges nå til tilbudspris.  Klikk her for å se mer omtale

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar