tirsdag 10. april 2018

Frelse - ikke dom!


For Gud sendte ikke Sin Sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved Ham. Joh 3:17

Grunnen til at Jesus Kristus kom til verden for over 2000 år siden var Guds store kjærlighet.  Han kunne ikke sitte og se at Hans ypperste skapning skulle gå fortapt.  Han måtte gjøre noe.  Han sendte sin sønn til verden for å frelse oss fra fortapelsen, ikke for å dømme oss til fortapelse.  Den dommen hang allerede over alle mennesker på grunn av synden, Joh 3:18-19.  Å si at Gud dømmer mennesker til fortapelse, er i beste fall en delsannhet.  For Han trekker bare konsekvensene av dine og mine valg.  Når du og jeg har gitt etter for synden, så er syndens lønn det som venter oss.  Konsekvensene av synden er åndelig død, et liv borte fra Herren i all evighet og en evig pine.  Å legge skylden på Gud for dette, blir helt feil.  For Han sendte sin sønn, Jesus Kristus, for å frelse oss fra den framtid som venter alle mennesker.  Han kom for å sone vår dom og gjennom det bringe frelse og ny framtid til en hel menneskehet.  Så valget er egentlig ditt. Utfallet av dommen avhenger av om du har tatt imot den redning som Gud har sendt til deg, eller ikke.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar