mandag 23. april 2018

Frimodighet på dommens dag

Ved dette er kjærligheten gjort fullkommen blant oss: At vi kan ha frimodighet på dommens dag. For som Han er, slik er vi i denne verden. 1. Joh 4:17

Den fullkomne kjærligheten gjør oss frimodig på dommens dag.  Det er kun hos Jesus Kristus vi finner den fullkomne kjærlighet.  Det er kun på grunn av Hans store kjærlighet til oss mennesker at vi kan ha frimodighet i møte med dommen.  For Hans kjærlighet tar bort synden som vi ellers ville ha blitt dømt for.  Kjærligheten drev Kristus til korset, hvor han tok vår straff og vår dom på seg.  Da kan vi frimodig gå dommen i møte, for vi vet utfallet av denne dommen allerede: Vi er frikjent.  En annen bibeloversettelse sier ”Kjærlighetens mål med oss er at vi skal ha frimodighet på dommens dag”.  Kjærligheten er ikke en sentimental unnskyldning for å ikke ta livet med Gud på alvor og leve rent.  Den guddommelige kjærligheten driver oss til å leve for Jesus.  For kjærligheten var ikke lettvindt. Den hadde en pris som langt overgår det du og jeg forstår.  Å ikke ta dette på alvor, viser at vi ikke har forstått lidelsen Jesus måtte gjennomgå på grunn av våre synder.  Men kjærligheten arbeider i oss, slik at vi kan ta imot Hans frelse og tilgivelse, leve for Han, og ha frimodighet på dommens dag.  For i Guds øyne har vi vært slik Han er, i denne verden.


Andaktene på bloggen er hentet fra boken "En om dagen" som er utgitt av Frihet forlag.  Boken selges nå til tilbudspris.  Klikk her for å se mer omtale

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar