tirsdag 15. mai 2018

En dåre

Men Gud sa til ham: Du dåre! I denne natt blir din sjel krevd av deg. Hvem skal da ha alt det som du har skaffet deg? Luk 12:20

Dette er historien om den rike bonden.  Han hadde lagret opp nok mat for mange år, og han tenkte at nå kunne han slå seg til ro, spise, drikke og være glad resten av livet.  Hva var det egentlig denne bonden hadde gjort galt i Guds øyne?  Er det galt å arbeide og sikre seg noen gode år mot slutten av livet?  Nei, selvfølgelig ikke.  Men denne bonden hadde dette som mål for sitt liv.  Det kaller Herren for dårskap.  Hvis det å bygge opp sin egen sikkerhet og formue blir ditt mål, da har du bommet.  Bonden fikk aldri glede av det han hadde samlet seg av rikdom.  Akkurat når han hadde tenkt å hvile fra arbeidet og nyte fruktene av sitt strev, så innhentet døden ham.  Men det tragiske i denne historien er vel ikke at han ikke fikk glede seg over oppsparte midler, men heller det at han ikke hadde hatt et annet fokus for livet sitt.  Alt for mange er lik denne bonden.  Man samler seg skatter som betyr noe i denne verden, og glemmer så lett at dette betyr lite når livet er over.  Det som da betyr noe er om du har samlet deg himmelske skatter.  Har Jesus Kristus fått være din skatt her i livet?  Har du brukt av dine midler for å vinne venner som kan møte deg i himmelen, eller har du også vært en dåre som bare har samlet deg skatter for egen nytelse?

Andaktene på bloggen er hentet fra boken "En om dagen" som er utgitt av Frihet forlag.  Boken selges nå til tilbudspris.  Klikk her for å se mer omtale.  

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar