søndag 27. mai 2018

Troens beste støtte

Men Tomas, som ble kalt Didymus, og som var en av de tolv, var ikke sammen med dem da Jesus kom.  Joh 20:24

Dette må vel være verdens mest kjente fravær.  Tomas var fraværende da Jesus kom og var sammen med sine disipler etter oppstandelsen.  Tomas er også blitt kalt for tvileren, fordi det var vanskelig for ham å tro på de andre disiplenes vitnesbyrd når de fortalte at de hadde møtt Jesus. 

Det er tydelig at de var samlet til møte, siden det bare var Tomas som manglet.  Alle de andre var til stede.  Hvorfor Tomas ikke var sammen med brødrene vet vi ikke, men vi ser fruktene av hans fravær.  Først ser vi at han synes det er vanskelig å tro vitnesbyrdet til dem som har møtt Jesus.  Men vi ser også at han finner det vanskelig å tro Jesu eget ord.  For Jesus hadde jo sagt at han skulle stå opp igjen. Når vi uteblir fra fellesskapet med de andre troende, gir vi næring til tvil og vantro.  Herren har gitt oss menigheten og fellesskapet for at vi skal vokse og styrke vår tro.  Å være trofast mot fellesskapet er uten tvil en god vane, som bringer rike frukter over vårt liv.  En predikant sa følgende ”Den gode vane er troens beste støtte.” 

Andaktene på bloggen er hentet fra boken "En om dagen" som er utgitt av Frihet forlag.  Boken selges nå til tilbudspris.  Klikk her for å se mer omtale.  

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar