tirsdag 8. mai 2018

Forstå Skriftene

Og Han åpnet deres forstand så de kunne forstå Skriftene. Luk 24:45

De fleste av oss har åpnet Bibelen og lest avsnitt vi ikke forstod.  Noen ganger kan det hende at vi trodde vi forstod det vi leste, men i ettertid oppdaget vi at vi egentlig ikke hadde forstått noe særlig av de dype sannhetene som fantes i det avsnittet vi leste.  Jesus åpnet disiplenes forstand, så de kunne forstå at Skriftene talte om Ham.  De skriftene det handlet om var Det Gamle Testamentet.  Jeg tror vi også trenger å få vår forstand åpnet av Herren i møte med Guds ord.  Bibelen er ikke som en vanlig bok.  Uten at Han åpenbarer Ordet for oss, blir det bare historier og fortellinger.  Derfor bør vi begynne vår bibellesning med en bønn om veiledning og åpenbaring ved Den Hellige Ånd.  Når Ånden åpenbarer Ordet for oss, vil vi se nye ting og vi kan oppleve nye dybder i Guds ord.  Men viktigst av alt, vi ser at alt Guds ord taler om Jesus Kristus.  Vi får se at hele Skriften er gitt oss for å åpenbare Kristus for oss.  Når Guds Ånd åpenbarer Guds Ord får vi se Guds Sønn og Hans herlighet.

PS
Jeg anbefaler i denne sammenheng bøkene "Kristus i Det Gamle Testamentet" som nettopp åpenbarer Kristus i den delen av Bibelen som Jesus åpenbarte i Lukas 24 og som de første kristne forkynte Kristus fra. Sjekk ut Frihets nettbutikk www.frihet.no

Andaktene på bloggen er hentet fra boken "En om dagen" som er utgitt av Frihet forlag.  Boken selges nå til tilbudspris.  Klikk her for å se mer omtale.  

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar