lørdag 5. mai 2018

Utvalgt

Dere har ikke utvalgt Meg, men Jeg har utvalgt dere og satt dere til å gå ut og bære frukt. Og deres frukt skal vare, slik at alt det dere ber Faderen om i Mitt navn, skal Han gi dere.  Joh 15:16

Å forstå Bibelens ord om utvelgelsen, kan være vanskelig.  I Ef 1:4 står det at vi er utvalgt før verdens grunnvoll ble lagt.  Altså er du utvalgt av Gud allerede før skapelsen.  Utvalgt til å være Hans barn, men også utvalgt til en oppgave og tjeneste.  På samme måte som Jeremia var utvalgt til å være profet før han ble til, Jer 1:5, har Herren utvalgt deg til en tjeneste i Hans rike.  Han har også satt deg til å bære frukt, evige frukter som varer.  Ditt liv bærer frukt.  Johannes 15:5 sier at når vi er i Kristus, da bærer vi mye frukt.  Det er ikke slik at vi kanskje bærer frukt, eller burde bære frukt.  Vi bærer frukt.  I dag, der du er, enten det er på jobb, i familien, i menigheten, så bærer du frukt.  Du bærer Kristus med deg der du er.  Når Han har tatt bolig i deg ved sin Ånd da er du utvalgt til å bære Hans frukter der du er.  Det er Kristi frukt som blir synlig gjennom ditt liv.  For slik Han er, slik er vi i denne verden, 1. Joh 4:17.  Også våre bønner skal bære frukt, frukter som varer.  Så fortsett å be for ufrelste venner.  Får du be frelsesbønn med en av disse, så er det den beste frukten av alle frukter, og den varer evig.

Andaktene på bloggen er hentet fra boken "En om dagen" som er utgitt av Frihet forlag.  Boken selges nå til tilbudspris.  Klikk her for å se mer omtale.  

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar