mandag 28. mai 2018

Jesus sov - Peter sov

En av dagene skjedde det at Han gikk om bord i en båt sammen med disiplene Sine. Og Han sa til dem: "La oss dra over til den andre siden av sjøen." Og de la ut. Men mens de seilte, sovnet Han. Og en stormvind for over sjøen, og båten holdt på å bli fylt av vann, og de var i fare. Og de kom bort til Ham, vekket Ham og sa: "Mester, Mester, vi går under!" Da reiste Han Seg og truet vinden og de mektige bølgene. Og de la seg, og det ble helt stille. Men Han sa til dem: "Hvor er deres tro?" Og de ble redde, og de undret seg og sa til hverandre: "Hvem kan Han være? For Han byr til og med vindene og vannet, og de adlyder Ham!"  Luk 8:22-25

Når vi leser om hvordan erfarne fiskere ble redde på grunn av uvær, så har det overrasket meg at Jesus klarte å sove.  Hvis vi har bekymringer og er utrygge, så kan det være vanskelig å få sove.  Jesus må ha kjent på stor trygghet midt i fare.  ”Hvor er deres tro?” spurte han disiplene sine.  Så fikk de se noe som fikk dem til å sperre opp øynene og spørre hverandre ”Hvem kan Han være? For Han byr til og med vindene og vannet, og de adlyder Ham!”  En av dem som var med i båten denne dagen var Peter.  Et par år etter båtturen kan vi lese om Peter i Apg. 12:1-19.  Da var han i store vanskeligheter.  Muligheten for at han blir dømt til døden er stor.  I påvente av dommen er han bundet fast til to vakter. I tillegg er det to vakter til som passer på at han ikke skal rømme.  Så hva gjør Peter i denne situasjonen?  Han hadde lært noe av Jesus, for det Peter gjør viser at han nå har fått en trygghet han manglet tidligere.  En Herrens engel måtte vekke Peter, fordi han sov.  Når vi får se hvem Jesus er, slik Peter og de andre disiplene fikk i båten, så kan vi være trygge.  Vi vet at Han har hånd om våre liv.  Uansett hva vi møter av problemer, vanskeligheter, sykdom og utfordringer – vi vet at Han som sov i båten, han skal få oss trygt over på den andre siden.  Vi går ikke under, vi skal over. 

Andaktene på bloggen er hentet fra boken "En om dagen" som er utgitt av Frihet forlag.  Boken selges nå til tilbudspris.  Klikk her for å se mer omtale.  

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar