lørdag 12. mai 2018

Hva er ditt evangelium?

Husk at Jesus Kristus, av Davids ætt, ble oppreist fra de døde ifølge mitt evangelium. 2. Tim 2:8

Hva er det du og jeg formidler som vårt evangelium?  Paulus definerer her hva som er hans evangelium, og det er Jesus Kristus, som død og oppstanden.  Han var nøye med hva han forkynte, og han holdt seg til sentrum i evangeliet.  Når han forkynte at Jesus var av Davids ætt, så betyr det at han gjorde et poeng av at Jesus var jøde.  Det til tross for at Paulus først og fremst forkynte for ikke-jøder.  Som skriftlærd hadde han kunnskap i Guds ord, som understreker at vi skal velsigne jødene.  ”Jeg skal velsigne dem som velsigner deg,” sier Herren i 1. Mos 12:3.  Noen kristne synes det er utfordrende å velsigne jødene, men det er altså en del av evangeliet.  Men hovedbudskapet er en korsfestet Kristus.  Han forkynte en Jesus som døde for våre synder, men som stod opp igjen og overvant dødens krefter.  Han vant seier over synden og døden, og gjennom det gav Han oss et evig liv i fellesskap med Ham.  Er det dette som også er ditt evangelium?  Preger dette også dine ord og ditt liv, slik at du kan si at dette er mitt evangelium?

 Andaktene på bloggen er hentet fra boken "En om dagen" som er utgitt av Frihet forlag.  Boken selges nå til tilbudspris.  Klikk her for å se mer omtale

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar