fredag 11. mai 2018

Ørkenvandring

Hvorfor har dere ført Herrens forsamling ut i denne ørkenen, så både vi og dyrene våre skulle dø her?  4. Mos 20:4

Gud hadde en rik plan for Israelsfolket.  Han ville føre dem tilbake til det landet Han hadde gitt deres forfedre.  Landet som var fylt av Herrens velsignelse, hvor det fløt av ”melk og honning.”  For å komme dit, måtte folket vandre gjennom ørkenen.  Det var ingen annen vei til løfteslandet.  Av og til fører Herren oss ut i en ørkenvandring.  Noen tenker at da må det være noe galt.  Når ikke alt er like velsignet og godt som det har pleid å være, da må jeg ha kommet ut av Guds plan.  Men ørkenen er ikke bare et onde.  Det kan være veien du må gå for å komme inn i det Gud har tiltenkt deg.  Kanskje han også vil teste din lydighet i ”tørre” tider.  Det skjedde også mye godt og spennende i ørkenen, og Herren var med og gav folket alt de trengte på reisen, selv når de ikke ville gå inn i det Gud ledet til.  Kanskje opplever du at du er i en ørkenvanding i dag, at ditt kristenliv har blitt tørt?  Eller kanskje du opplever det tørt i den Herrens forsamling du er en del av?  Det kan være at årsaken ligger i det faktum at Herren har tatt dere med på en vandring, for å føre deg og forsamlingen inn i nytt land.  Å klage fører deg ikke videre, det er kun ved å søke Herrens ledelse at du etter hvert vil få se inn i det Gud har for deg og din menighet.

Andaktene på bloggen er hentet fra boken "En om dagen" som er utgitt av Frihet forlag.  Boken selges nå til tilbudspris.  Klikk her for å se mer omtale.  

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar