torsdag 17. mai 2018

Fullkommen frelse

Derfor har Han også makt til fullkomment å frelse dem som kommer til Gud ved Ham, ettersom Han alltid lever for å gå i forbønn for dem.  Hebr 7:25

Jesus gjør ikke noe halvveis.  Det Jesus gjør i ditt og mitt liv, det gjør han solid.  Når du kommer til Jesus, er du ikke bare frelst, men Han har fullkomment frelst deg.  Når vi får oppleve Guds godhet og nåde, så er det ikke bare nåde – det er nåde over nåde, Joh 1:16.  Det håp Gud gir oss er heller ikke bare håp, men overflod av håp, Rom 15:13.  Gud holder ikke noe tilbake, Han gir i rikt mål til den som søker Ham.  Å få være fullkomment frelst er en stor velsignelse.  I tillegg ser vi at Herren selv er en av våre forbedere.  Han går i forbønn for oss, står det.  Mange av oss synes at vi ikke er så flinke til å be.  Bønnen kan også være svak og skrøpelig fordi vi er i en spesiell situasjon i livet.  Nå skal vi ikke bli så fokusert på ordene, for det er hjertet ditt det handler om.  Men om vi kjenner på denne svakheten, så er det trygt å vite at vi har en som går i forbønn for oss.  Han som fullkomment har frelst oss, Han som også har makt til å bevare deg, Han går i forbønn for deg hos Faderen.  Er ikke det godt å vite?  Det er aldri noe halvveis hos Ham, det er fullkomment.

Andaktene på bloggen er hentet fra boken "En om dagen" som er utgitt av Frihet forlag.  Boken selges nå til tilbudspris.  Klikk her for å se mer omtale.  

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar