onsdag 30. mai 2018

Skje din vilje

Skje Din vilje, som i himmelen, så og på jorden.  Matt 6:10

Å be bønnen ”Skje din vilje” er kanskje det viktigste vi kan gjøre.  Vi kan ha en hvile og en tillit til at Gud har kontrollen med det som skjer i våre liv, når vi tilhører Ham.  Jeg så en annen side ved troen da jeg som ung møtte et ektepar hvor de begge var alvorlig syke.  Aktive kristne, som levde for Gud og som ble brukt av Gud.  De hadde ikke bare lagt sitt liv i Jesu hender, men de utstrålte også en fred og tillit til Gud.  Ikke strev og forventninger om at Han skulle gjøre det de ønsket.  Men tillit til at Han skulle gjøre det Han ville i og med dem.  Om det skulle bety at de måtte forlate denne verden, så var de klar for det.  Det var ikke bare noe de sa, det var noe jeg merket. ”enten vi lever eller dør, hører vi Herren til,” står det i Rom 14:8.  Hvis vi tror på en Allmektig Gud, og ber Han om at Hans vilje skal skje i våre liv, hvorfor skulle vi da ikke kunne hvile i tillit til at det er nettopp det som skjer?  At vi ikke alltid forstår det som skjer, er en annen sak.  Det er heller ikke sikkert det blir som vi ønsker.  Men Herren er den som vet best! Tenk å kunne hvile i det faktum at Guds vilje skjer!

Andaktene på bloggen er hentet fra boken "En om dagen" som er utgitt av Frihet forlag.  Boken selges nå til tilbudspris.  Klikk her for å se mer omtale.  

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar