mandag 14. mai 2018

Folkemord

Da sa Haman til kong Ahasverus: Det er et bestemt folk som er spredt rundt omkring blant folkene i alle provinsene av ditt kongerike. Deres lover er annerledes enn hos alle andre folk. Kongen har ingen nytte av bare å la dem bli værende slik for seg selv. Hvis kongen ser det rett, så la det skrives en ordre om at de skal utryddes. Est 3:8-9

Det har skjedd igjen og igjen, gjennom alle tider.  Folket som har vært spredt over hele jorden, som har blitt forsøkt utryddet gjentatte ganger, er folket som klorer seg fast til en liten stripe land i Midt-Østen – et land som nasjonene vil splitte opp og gi bort.  Jødene har alltid vært gjenstand for forfølgelser.  Også i vår tid opplever man at det å være jøde medfører ubehageligheter og forfølgelser.  Heller ikke i Norge blir jøder spart for trakassering.  Israel skal utslettes fra kartet, sier politiske ledere i Midt-Østen, og jødene skal drives på havet.  Til tross for forfølgelse, drap og forsøk på folkemord, så har Herrens hånd hvilt over det jødiske folket.  Andre folkegrupper som har opplevd langt mindre vanskeligheter, har gått til grunne.  Det at jødene fortsatt består som et folk, er intet mindre enn et Guds under.  Den Gud som holder sin hånd over jødene, er den samme Gud som sier: ”Jeg skal velsigne dem som velsigner deg, og Jeg skal forbanne den som forbanner deg. Og i deg skal alle slekter på jorden bli velsignet," 1. Mos 12:3. Dette sier Han til jødenes stamfar, Abraham.  Folket som den onde vil utslette, har brakt verden den største velsignelsen; Frelseren Jesus Kristus. Folk og nasjoner som har forbannet jødene, har kommet under Herrens forbannelse.  La oss be for og velsigne Guds utvalgte folk, og bringe velsignelsen over oss og vår nasjon.

Andaktene på bloggen er hentet fra boken "En om dagen" som er utgitt av Frihet forlag.  Boken selges nå til tilbudspris.  Klikk her for å se mer omtale.  

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar