torsdag 10. mai 2018

Religiøsitet eller Gudstro

Herre, det er ingen som Du, og det finnes heller ingen Gud ved siden av Deg.  1. Krøn 17:20

Det hender jeg ser på TV mennesker som krabber på blodige knær for å tilfredsstille sine guder.  Man pisker seg til blods for å få tilgivelse, eller man mishandler og dreper mennesker fordi man mener disse har fornærmet guden deres.  Jeg sitter alltid med to følelser når jeg ser slikt.  For det første blir jeg opprørt og lei meg over at mennesker ikke ser at deres lidelse ikke hjelper dem en millimeter nærmere Gud.  For det andre blir jeg veldig takknemlig for at Gud ikke er slik at Han krever pisking, krabbing eller mishandling for å ha med oss å gjøre.  Dette er ondskapens påfunn. Jesus måtte selv lide under de samme lidelser da Han ble pisket og slått for våre synder, da han falt på kne under tyngden av korset, og da Han ble drept for dine og mine synder.  Dette skjedde for at vi skulle slippe, for at vi skulle finne nåde, kjærlighet og frelse.  Det er en fantastisk Gud vi har og det finnes ingen andre.  La oss be om at den himmelske kjærlighet skal møte dem som i sin søken har blitt ledet til å tro at Gud er å finne i religiøsitet eller forakt for seg selv og andre.  Hjelp dem å oppdage at det er ingen som Ham.  Han som møter mennesker med kjærlighet og nåde.  

Andaktene på bloggen er hentet fra boken "En om dagen" som er utgitt av Frihet forlag.  Boken selges nå til tilbudspris.  Klikk her for å se mer omtale.  

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar