onsdag 23. mai 2018

Guds natur

Og vi har lært kjærligheten å kjenne og kommet til tro på kjærligheten, den som Gud har til oss. Gud er kjærlighet, og den som blir i kjærligheten, blir i Gud, og Gud i ham. 1. Joh 4:16

Gud har skapt oss til å leve i et nært og levende fellesskap med Han.  Vi er kalt til fellesskap med Den Allmektige Gud.  Hvis du ønsker å vite Guds vilje for ditt liv, og lære Gud å kjenne, så handler det om å gi hele hjertet til Han.  Da kan det også være viktig for oss å kjenne Guds natur.  Det er viktig å vite at den Gud jeg gir mitt liv, er en Gud som alltid vil det beste for meg, for Gud er kjærlighet.  Hans veiledning er alltid rett, fordi Han er allvitende.  Han kan utruste deg og gjøre deg i stand til å utføre Guds vilje, for Han er allmektig.

Gud ikke bare elsker oss med en guddommelig kjærlighet.  Han er kjærlighet.  Kjærlighet er Guds natur.  Det vil aldri skje at Gud kaller deg eller leder deg til noe, uten at Hans perfekte kjærlighet ligger under kallet.  Guds kjærlighet søker alltid både ditt beste og det som er til det beste for Guds rike.  Du får aldri det nest beste av Herren.  I sin fullkomne kjærlighet gir Han deg sitt beste.  Husk at uansett din livssituasjon, så kan ikke det endre Guds natur og Hans vilje for deg.  Han er alltid kjærlighet – og vi har lært kjærligheten å kjenne gjennom Jesus Kristus.

Andaktene på bloggen er hentet fra boken "En om dagen" som er utgitt av Frihet forlag.  Boken selges nå til tilbudspris.  Klikk her for å se mer omtale.  

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar