onsdag 16. mai 2018

Jesu brud

Himlenes rike kan sammenlignes med en konge som laget i stand bryllup for sin sønn.  Matt 22:2

Flere steder i Bibelen omtales menigheten som Kristi brud.  Et fantastisk bilde, som beskriver kjærligheten mellom Jesus Kristus og menigheten.  Men det er mer enn et bilde, for Bibelen åpenbarer for oss at bryllupsfesten vil finne sted i himmelen.  En stor fest, hvor vi skal forenes med Kristus i all evighet.  Det som er alvoret i dette er nettopp vårt forhold til menigheten.  Det er nemlig ikke noen enkeltpersoner som er Kristi brud.  En tragisk hendelse i Knutby i Sverige for noen år tilbake, avdekket holdninger og tanker omkring dette emnet som var usunne og ubibelske.  For menigheten mente at ett av de kvinnelige medlemmene i menigheten var Kristi brud.  Bibelen derimot er tydelig på at det ikke er oss som enkeltpersoner, men det er oss i egenskap av medlemmer i Hans menighet.  At menigheten er Kristi brud kommer bl.a. tydelig frem av Ef 5:22-27.  Da blir det jo ikke likegyldig hvordan ditt forhold til menigheten er.  For Kristi menighet består av en rekke lokale menigheter.  Den som deltar aktivt i en av disse, er med i Kristi menighet.  Den som ikke deltar aktivt, er ikke en del av menigheten – selv om en protokoll inneholder ditt navn.  Når sykdom hindrer oss i å komme til menighetens møter, kan vi likevel være aktive i form av forbønn og givertjeneste.  Men passivitet på grunn av uenighet eller fordi du er blitt fornærmet, er ikke noe Herren belønner.  Bibelen forteller om både en brud (menigheten) og gjester i Lammets bryllup.  Er du en del av Kristi brud?
  
Andaktene på bloggen er hentet fra boken "En om dagen" som er utgitt av Frihet forlag.  Boken selges nå til tilbudspris.  Klikk her for å se mer omtale

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar