onsdag 3. januar 2018

"Jeg vil gjøre dere til ..."


Da sa Jesus til dem: "Følg Meg, så skal Jeg gjøre dere til menneskefiskere." Mark 1:17

Når Jesus kaller oss, så er det ikke bare til å tro på Han.  Troen handler også om å utføre det kallet Han har for oss.  Alle mennesker har et kall over sitt liv.  Vi er skapt med en hensikt.  Gud planla din fødsel før du ble til, og Han så deg ut til en spesiell tjeneste og oppgave, Jer 1:5.  Når Jesus kaller sine disipler og sier ”Følg meg,” så kaller Han dem inn i det Gud hadde tenkt ut for dem.  Det vi skal merke oss er at det er Kristus som har utrustningen og det som skal til for at du kan bli det du skal være.  ”Jeg vil gjøre dere til…” Dette er noe Jesus gjør i oss.  Hvis du er villig til å følge Jesus, så er det Han som gjør deg til det du skal være.  Men da må troen ikke bare sitte i dine tanker, den må sitte i armer og bein.  Det handler om å være villig til å gjøre det Herren kaller til.  Kanskje er ditt kall å være en omsorgsarbeider, en evangelist, en pastor, en administrator, en barnearbeider, en forbeder etc. La Han få gjøre deg til det Han kaller deg til.  Det er mye både hvile og glede i det.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar