fredag 5. januar 2018

Katastrofe & Fryd i Herren


"Selv om fikentreet ikke blomstrer og det ikke blir frukt på vintreet, selv om frukten svikter på oliventreet og markene ikke gir noe føde, selv om småfeet er utryddet fra kveen og det ikke er noe storfe på båsene, så vil jeg likevel fryde meg i Herren, jeg vil glede meg i min frelses Gud." Hab 3:17-18

Når vi leser det første av disse to versene, så forstår vi at det er katastrofe.  Hvis du driver med fiken, og ikke får blomster, da er det ingen inntekt.  Driver du med druer og treet ikke bærer frukt, da går du vanskelige tider i møte.  Driver du med sau og storfe og dyrene er utryddet av sykdom eller rovdyr, da forstår vi at det ikke blir lett.  Det som beskrives er et katastrofeår.  Alt går på tverke, og det får dramatiske konsekvenser for økonomi og framtid. 

”Så vil jeg likevel fryde meg i Herren, jeg vil glede meg i min frelses Gud.”  Hvordan er det mulig?  Den som har fått livet i Gud, har noe som holder i medgang og motgang.  Den frelse Han gir, blir ikke mindre om omstendighetene rundt oss er vanskelige. Gud er like stor, like god og like kjærlig i motgangstider som i medgangstider. Den som bygger livet på Jesus Kristus har et fundament som holder, om alt annet raser rundt oss. Erfaringen er at mange søker Herren i større grad når livet er vanskelig.  I ettertid ser vi også at Han har hjulpet oss gjennom det vi trodde vi ikke skulle klare.  Men først og fremst kan vi glede oss over at frelsen holder, og den kan ingen ta fra oss.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar